Copy

Nieuwsbrief 1 - 24 februari 2016

Beste lezer, dit is de eerste nieuwsbrief van 'tHuis Lioba, waarin wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. We stellen ons aan u voor en brengen u op de hoogte van de stand van zaken wat betreft de verbouwplannen van de gastenverblijven.

 

Projectgroep

Marjolein Verkoijen, 55 jaar
Sinds 8 jaar werk ik in Hospice Alkmaar als vrijwilligerscoördinator. Een veelzijdige functie waarbij ik inmiddels ook de PR en fondsenwerving voor mijn rekening neem. Van oorsprong ben ik wijkverpleegkundige en sociaal verpleegkundige.  Ik ben erg blij dat ik al mijn enthousiasme voor ‘tHuis Lioba mag inzetten in de functie van projectleider.

 

Zuster Emmanuele Sipkema, 55 jaar
Ik ben priorin van het Liobaklooster en vanuit die positie nauw betrokken bij `tHuis Lioba. Ik vind het een mooie uitdaging om samen een plek als ‘tHuis Lioba te creëren op onze bijzondere locatie midden in de natuur in Egmond Binnen. In het klooster ben ik vaak te vinden in mijn atelier waar ik werk als beeldhouwster.

 

Ellis Jonker, 57 jaar
Ik ben verpleegkundige van oorsprong en sinds de oprichting 15 jaar geleden bij Hospice Alkmaar betrokken  als directeur/bestuurder. De afgelopen jaren heb ik me met name verdiept in de ethiek van de zorgsector. Vanuit mijn morele verantwoordelijkheid naar mensen in de palliatieve fase van hun leven wil ik graag met mijn kennis en kunde iets bijdragen in de totstandkoming van ‘tHuis Lioba.

 

Inge Hesselink, 38 jaar
In maart 2015 ben ik gestart met de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek voor 'tHuis Lioba. Na afronding hiervan ben ik nu als strategisch marketeer betrokken bij de verdere ontwikkeling. Daarnaast neem ik een aantal secretariële taken voor mijn rekening.

 

Jose Boots, 54 jaar
Sinds 13 jaar werk ik als gespecialiseerd wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg in de gemeente Bergen. Tevens ben ik lid van het consultteam palliatieve zorg van waaruit ik vragen beantwoord van collega’s. Vanuit mijn betrokkenheid bij mensen in de palliatieve fase en de behoefte die ik zie in de praktijk, vind ik het mooi om mee te kunnen werken aan de realisatie van ‘tHuis Lioba.

 

Onze missie

De missie van ‘tHuis Lioba is een thuis bieden in een stille en natuurlijke omgeving waar mensen zich veilig en gesteund voelen. Een thuis waar mensen, wanneer duidelijk is dat er geen genezing meer mogelijk is, ofwel de palliatieve fase, ruimte en mogelijkheden vinden om het eigen individuele leven gestalte te geven en te voltooien, ongeacht welke levensovertuiging, geloofstraditie of opvattingen over leven en dood. 

Een (t)huis met ruimte voor eigenheid, geborgenheid, schoonheid en eenvoud waar de professionele kennis en kunde van Hospice Alkmaar samenvalt met de gastvrije bedding van de Lioba kloostergemeenschap.

Doelgroepen

Het project ‘tHuis Lioba beoogt het opzetten van een zorgvoorziening voor palliatieve respijtzorg en zorg om op adem te komen in de palliatieve fase. Hierdoor wordt overbelasting en uitputting van zorgsystemen voorkomen en worden onnodige opnames op verblijfsafdelingen van het ziekenhuis tegengegaan. Het biedt de mogelijkheid voor mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten om zich te bezinnen op hun situatie. Wij kunnen hen ondersteunen door het bieden van een warm en huiselijk verblijf met zorg, verpleging en psycho sociale begeleiding naar behoefte. Het betreft dus tijdelijke opnames zowel gericht op het op adem komen van de zieke zelf, als op de ontlasting van het ondersteunende gezinssysteem (partner, kinderen).

 

Verbouwplannen

Een bestaande vleugel van het Liobaklooster, welke gelegen is aan de prachtige kloostertuin met appelboomgaard wordt verbouwd tot een gastenverblijf met 4 rolstoel toegankelijke kamers en een gezamenlijke woonkeuken. Een van de gastenkamers wordt geschikt gemaakt voor de gelijktijdige opname van twee personen.

We streven naar een huiselijke sfeer met veel ruimte voor licht, lucht, gemeenschappelijkheid en privacy. Alle noodzakelijke voorzieningen om een veilig verblijf te bewerkstelligen worden gerealiseerd. Architect Mark Koning, namens Rotary Alkmaar de Waag betrokken bij het project, heeft de plannen inmiddels laten doorrekenen, zodat we weten waar we aan toe zijn.

De projectgroep is hard aan de slag met fondsenwerving en het zoeken van sponsors die een bijdrage willen leveren, financieel of in natura. Er zijn inmiddels twee grote giften toegezegd, door Stichting de Burg en door Dhr Blankendaal uit Tuitjenhorn, waar we natuurlijk ongelooflijk blij mee zijn. Er zijn echter nog veel aanvullende gelden nodig.
Een aparte bouwgroep gaat de bouw adviseren en begeleiden. Het is onze wens om in mei van dit jaar met de verbouwing te starten. De opening vindt plaats in  januari 2017.

 

Comité van aanbeveling

We voelen ons gedragen door een geweldig comité van aanbeveling. Niet alleen cabaretier Herman Finkers zet zijn betrokken overtuiging in. 

Ook Kees van Straaten, voormalig huisarts Bergen en voorzitter van ‘Het Praethuys’, Hetty Hafkamp, burgemeester Gemeente Bergen, Truus Oud, directeur Mantelzorgcentrum, 

Medhi Jiwa, directeur Symbiant BV,schrijfster Rita Verschuur, Gerard Mathijsen, abt van de Adelbert Abdij in Egmond, en filosoof Harm van der Gaag hebben laten weten ‘tHuis Lioba een zeer warm hart toe te dragen.

 

'Helikopterview'

Benieuwd  naar deze bijzondere plek gelegen in de prachtige omgeving van Egmond Binnen, op 3 km afstand van de zee?
Via onderstaande link kunt u een filmpje bekijken van Ruud Holswilder, RPAS-operator.
https://www.youtube.com/watch?v=hVsfPAPMXTg

 
 

U hebt aangegeven dat u belangstelling hebt voor de ontwikkelingen van 'tHuis Lioba.

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief