Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

Nieuwsbrief februari 2017


Geachte lezer,
U ontvangt hierbij de eerste nieuwsbrief van 2017. Hierin vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Verzoek tot Algemeen Verbindend Verklaring 2018 – 2022 

Het Afvalfonds Verpakkingen dient binnenkort  een verzoek in voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarmee kan het Afvalfonds Verpakkingen namens het verpakkende bedrijfsleven blijven voldoen aan de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. Het verzoek gaat over de periode 2018 t/m 2022 aangezien de huidige AVV afloopt op 31 december 2017.

Lees verder

Aandachtspunten bij uw aangifte 2016

Eenmalige logistieke hulpmiddelen
Met ingang van de aangifte over 2016 is het verplicht ook de éénmalige logistieke hulpmiddelen aan te geven. U geeft deze aan onder de betreffende materiaalsoort.  Deze kilo’s zijn onbelast en tellen niet mee voor de aangiftedrempel van 50.000 kilo. 
Meer informatie over eenmalige logistieke hulpmiddelen en enkele voorbeelden, vindt u op onze website. 

Plastic tasjes
Met ingang van 1 januari 2016 bent u verplicht een bijdrage te vragen voor de verstrekking van plastic tasjes.  Ondanks dat uw klanten hiervoor betalen, moet u de gewichten van deze verpakkingen nog steeds opgeven in uw aangifte.

Fiscale eenheid Omzetbelasting
Voor de heffing van de afvalbeheersbijdrage zien we de ‘fiscale eenheid omzetbelasting’ als bijdrage plichtige. Zijn er wijzigingen in fiscale eenheid? Stuur ons dan een kopie van de nieuwe beschikking  ‘fiscale eenheid omzetbelasting’

Gewicht van verpakkingen
Verpakkingen wijzigen door de jaren heen zowel in gewicht als in samenstelling. Veel bedrijven maken gebruik van de opgaven van leveranciers die in de praktijk lang niet altijd juist blijken te zijn.  Wij adviseren u jaarlijks een aantal verpakkingen opnieuw te wegen en waar nodig uw aangifte daarop aan te passen. 
Verpakkingen die wel eens worden vergeten bij de aangifte
Bij controle blijkt dat bepaalde verpakkingen nog wel eens vergeten worden. Voorbeelden hiervan zijn:  
  • verpakkingen van geïmporteerde producten of grondstoffen, die door of namens u worden verwijderd. Denk bijvoorbeeld aan wikkelfolie rond pallets en zakken van aangeleverde grondstoffen. 
  • transportverpakkingen: u kunt hierbij denken aan wikkelfolie voor het verzenden van goederen naar Nederlandse afnemers. Deelnemers vinden het vaak lastig om deze stroom goed in beeld te brengen. Omdat dit ten opzichte van het geheel veelal een kleinere stroom betreft, staat het Afvalfonds toe om bijvoorbeeld een gemiddeld gewicht aan wikkelfolie per pallet te berekenen. Ook kunt u op basis van de jaaropgave van uw leverancier(s) van transportverpakkingen de gewichten van deze verpakkingen bepalen. Als u gebruik maakt van een logistiek dienstverlener, dan kunt u de gewichten mogelijk bij hem opvragen.
Veel succes met uw aangifte.
 
Contact
Afvalfonds Verpakkingen
Postbus 1266
2260 BG Leidschendam

+31 (0)85 401 26 60

info@afvalfondsverpakkingen.nl
www.afvalfondsverpakkingen.nl
Afmelden
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven staat bij het Afvalfonds Verpakkingen.
Wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden.
LinkedIn
Website
Email